Τυποποίηση ελαιόλαδου

Τυποποίηση ελαιόλαδου - Λιόφυτο Ματθαίου

Τυποποίηση ελαιόλαδου

Η τυποποίηση του ελαιολάδου γίνεται, αφού προηγηθεί ο αυστηρός έλεγχος της ποιότητας του λαδιού από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον AGROCERT, σε πιστοποιημένo  ιδιοκτητο τυποποιητήριο και σε αριθμημένες συσκευασίες. ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ  EL 40 182
PDO