Έκθλιψη - Παραγωγή λαδιού

Παραγωγή ελαιόλαδου - Λιόφυτο Ματθαίου

Παραγωγή ελαιόλαδου

Η έκθλιψη-παραγωγή λαδιού γίνεται αποκλειστικά σε πιστοποιημένα ελαιουργεία για παραγωγή ελαιολάδου Π.Ο.Π. - ΠΓΕ και με μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης όπου η μέγιστη θερμοκρασία είναι οι 27C για να μην καταστρέφονται οι βιταμίνες του ελαιολάδου.

Έκθλιψη

Λιόφυτο Ματθαίου1
Λιόφυτο Ματθαίου2
Λιόφυτο Ματθαίου3
Λιόφυτο Ματθαίου4
PDO