Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AGROCERT ΠΟΓ / 130-5344.06 28/07/2012- 27/07/2018

Λιόφυτο Ματθαίου1
Λιόφυτο Ματθαίου2
Λιόφυτο Ματθαίου3

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕIΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕIΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1019/2002 EL 40 182
Λιόφυτο Ματθαίου4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ E-518924

Λιόφυτο Ματθαίου5
PDO